آپامه
 
شبنم رضایی متولد ۱۳۶۳، فارغ التحصیل از رشته هنرهای تجسمی از دانشگاه علم و فرهنگ می باشد.
شبنم رضایی با طراحی (ادغام رنگ و پارچه) بر اساس رعایت یکسری اصول پایه ای و مبانی هنر، تا حد زیادی توانسته است توجه خانم ها را در مورد طراحی خود جلب کند.
 
 
موقعیت در سانا : طبقه اول 
   ۷۴۴۳۸۸۳۱-۷۴۴۳۸۸۳۰
در حال بارگذاری