افتتاح سانا یوگا

همه ما توی زندگی نیاز به آرامش روح و جسم داریم .
یوگا میتونه به تک تک ما برای هماهنگی کامل روح و جسم و یا حتی رفتار و فکر کردن توی زندگی خیلی کمک کنه.
خبری خوشی که امروز برای شما داریم.
افتتاح موسسه یوگا در ساناست.
منتظرتون هستیم….
سانا یعنی راحتی ….

سه‌شنبه 27 شهریور 1397
در حال بارگذاری