برندگان فروردین جشنواره سانا

برندگان گیفت کارت به مبلغ ۲۰۰ هزار تومانی قرعه کشی فروردین ماه ۱۳۹۷ مرکز خرید سانا??

١.آقای مجتبی محمودی،
٢.آقای مهراد علی عباسی،
٣.خانم سپیده اشراقی،
۴.آقای محمود یزدی،
۵.آقای سعید یزدانی،
۶.خانم لیلا افراشته،
٧.آقای مهدی قره قاشلو،
٨.آقای مهدی بنفشه،
٩.آقای هادی اردشیر،
١٠.خانم پریسا محموداقدم،

برندگان گیفت کارت به مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی قرعه کشی فروردین ماه ۱۳۹۷ مرکز خرید سانا??

١.خانم نگین گروسیان،
٢.خانم زهرا رحیمی،
٣.آقای مجتبی محمودی،
۴.خانم نازنین فارسیان،
۵.خانم روشنک ضرّابی،

برندگان گیفت کارت به مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی قرعه کشی فروردین ماه ۱۳۹۷ مرکز خرید سانا??

١.خانم نازنین اردلان
٢.آقای رضا بابایی
٣.خانم میترا طالبی

برنده سفر ترکیه ‘به همراه یک نفر از اعضای خانواده’ قرعه کشی فروردین ماه ۱۳۹۷ مرکز خرید سانا✈️?

١.آقای حمید مولوی

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
در حال بارگذاری