بوک حال

شرکت ویژه نشر فعالیت خود را از سال ۱۳۷۱ آغاز کرده است. از همان سال نمایندگی چند ناشر انگلیسی،آلمانی، لبنانی و سوری را در ایران به عهده داشته است. حاصل این فعالیت تجربیاتی در زمینه مبادلات خارجی کتاب و ارتباط گسترده با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران می باشد.
ویژه نشر هم اکنون در بخش کتـب و مجلات لاتیـن از طریق شرکت IPS دبی نماینده ناشرانی چون :گروه انتشـاراتی Taylor & Francis که متشکل از ناشران بزرگی همچون Routledge ، CRC PRESS ،Earthscan، Spon Press ، Psychology Press ،Garland Science و نیـز ناشـران مستقـلی ماننـد:Cengage Learning ، BRILL ،Countinuum ، Rockport ، Rotovision ، Edward Elgar، world scientific ،Bloomsbury و Degruyter است.

موقعیت در سانا :طبقه اول

۷۴۴۳۸۷۹۴

bookhall.ir

 

در حال بارگذاری