بی سی سی

  بی سی سی از سال ۱۳۸۰ آغاز به کار نموده و تا کنون توانسته به واسطه کیفیت در ارائه خدمات و کالا ها ی خود جایگاهی شایسته ، در میان خانواده های ایرانی بدست آورد از عوامل دیگری که موجب این موفقیت گردیده , دیدگاه برند محور مدیران مجموعه است که تبدیل به مزیت رقابتی قدرتمند در برابر برند های سنتی موجود در بازار پوشاک نوزاد ایران شده است.در مقوله ی ارایه خدمات در شعب بی سی سی به جای استفاده از روش های سنتی متداول در ایران که فروشگاه را تنها محلی برای فروش و انتخاب محصول درنظرمیگیرند، ازهنر فروشگاه گردانی (Shopping art) استفاده شد که این مهم موجب آن گردید فروشگاه های این برند از دیگر فروشگاه های لباس نوزاد در ایران متمایز شود.

در حال بارگذاری