جشن میانه پاییز
 
 

به خط زمان، وقتی به گذشته سفر کنیم ، می بینیم ایرانیان باستان بر این باور بودند، نیمه آبان که برابر با فصل آغاز سرما و به ثمر رسیدن زمین است ،پس به شکرانه ی این نعمت بزرگ پیر و جوان کنار هم با نیکی و همدلی جمع می شدند و این روز را به دادو دهش، همدلی و امید جشن می گرفتند .
‌ از شما دعوت میکنیم به شکرانه ای این نعمت /پنجشنبه/۱۶ آبان به مرکز خرید سانا بیاید، تا این روز را به شکرانه زیبایی های پاییز و گرامیداشت میانه پاییز جشن بگیریم .
پنجشنبه ۱۶ آبان جشن میانه پاییز در مرکز خرید سانا با
صدای موسیقی پاییز تهران با اجرای گروه مط از ساعت ۱۹ الی ۲۲

شنبه 3 خرداد 1399
در حال بارگذاری