خانه بازی لیتل باس

خانه بازی لیتل باس هر روز هفته ازساعت ٩:٣٠ صبح الی١٠ شب پذیرای کودکان٢ تا ٨ سال می باشد.

موقعیت در سانا: طبقه ۵ واحد۵٠٢
  ۴٠٢٢٠۶٧٨
سه شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۳۹۹
در حال بارگذاری