خشت دانش

 

من به مدرسه می روم، تو به مدرسه می روی، او به مدرسه …؟!

شما دعوتید به گردهمایی ما در کمپین “خشت دانش” با شعار برخورداری از شرایط یکسان آموزشی حق تمام فرزندان این سرزمین است”  

زمان دوشنبه ۱۷ دی ماه ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ 

مکان: بلوار اندرزگو مجتمع تجاری-اداری سانا

چهارشنبه, ۱۸ تیر , ۱۳۹۹
در حال بارگذاری