خیریه محک

یک خبر خوب ???
کانتر محک فعالیت خود را در طبقه همکف اول مرکز خرید سانا آغاز کرد.
خدمات این کانتر شامل:
▪ارائه فرم درخواست عضویت و دریافت حق عضویت
▪دریافت و توزیع قلک های محک
▪دریافت وجوه نقد و صدور رسید اهدایی
▪ارائه اطلاعات شفاف و کامل برای آشنایی نیکوکاران با محک و توزیع خبرنامه موسسه محک
.
“چنانچه از نیکوکاران موسسه محک هستید- زین پس می توانید از خدمات شعبه سانا استفاده نمایید.”

یکشنبه 7 مرداد 1397
در حال بارگذاری