دستگاه خودپرداز

 

 

دستگاه های خودپرداز (ATM) در طبقات همکف جنوبی و فود کورت قرار دارند.

سه شنبه, ۲۴ تیر , ۱۳۹۹
در حال بارگذاری