دوره آموزشی پیتزای ایتالیایی

یک خبر خوب ??? برای اولین بار در ایران برگزاری دوره آموزش پیتزای ایتالیایی توسط قهرمان ٢٠١٧ دنیا، جورجیوساباتینی واعطای مدرک رسمی از ایتالیا (شو کوکینگ توسط آقای جیورجو ساباتینی، داخل فودکورت مرکز خرید سانا به صورت لایو انجام می شود وبرای عموم آزاد هست، جهت آموزش حرفه ای و اطلاعات بیشتر لطفاً به وب سایت www.itenzo.ir مراجعه فرمایید)
“همچنین فروش پیتزاها در پایان مراسم توسط بنیاد خیریه معلولین حضرت فاطمه زهرا صورت می پذیرد”???
تاریخ: ٣٠ تیر ماه ٩٧
شنبه ساعت ١۶ الی ٢٢
منتظرتونیم دیر نکنید???

یکشنبه 7 مرداد 1397
در حال بارگذاری