راشن

طعم لذیذ غذاهای مغولی در رستوران راشن باربکیو مغولی.

موقعیت در سانا : طبقه دوم (فودکورت)
  74438922-74438921-74438920
 rushenbbq@
 
در حال بارگذاری