روز جهانی هپاتیت

. روز جهانی هپاتیت , ۲۸جولای برابر با ششم مرداد ماه توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان روز جهانی هپاتیت اعلام شده تا فرصتی جهانی جهت آگاهی، ارتقای دانش و حفاظت از یکی از حیاتی ترین اعضای بدن یعنی کبد باشد و چه زیبا در سال خود مراقبتی شعار روز جهانی هپاتیت «از کبد خود مراقبت کن و به فکر هپاتیت باش» انتخاب شده است.
پس بیایید با آگاهی بیشتر در کنار هم هپاتیت را ریشه کن کنیم.
مرکز خرید سانا #ازکبدخودمراقبتکن
#مسئولیت_اجتماعی
#هپاتیت .

یکشنبه 7 مرداد 1397
در حال بارگذاری