روز جهانی چپ دست ها

دنیای امروز ما، با چپ دست ها دنیای قشنگ تری شده…
خلاقیت، مهارت، نو آوری، هدیه های بزرگ چب دست ها به دنیای ماست.
حتماً ورق بزنید.❤️
شماهم دوستای تاثیر گذارتون رو منشن کنید، خبرهای خوب توی راهه….

شنبه 27 مرداد 1397
در حال بارگذاری