روز دختر مبارک

یک خبر خوب ???
آرایشگاه سانا واقع در طبقه پنجم اداری مرکز خرید سانا به ١٠٠ نفر به قید قرعه هدیه می دهد. به این صورت که تا ساعت ٢۴ امروز وقت دارید:
▪اینستاگرام sanashoppingcenter را فالو کنید.
▪حداقل ۴ نفر از دوستانتان را زیر همین پست منشن کنید.
“کامنت ها و فالورها توسط نرم افزار چک می شود”
▪هر کس می تواند چندین نفر را منشن کند ولی در کامنتای مختلف و به این شکل شانس برنده شدنشان بیشتر می شود. ?
▪١٠٠ عدد گیفت کارت ۵٠.٠٠٠ تومانی استفاده از خدمات آرایشگاه سانا را هدیه بگیرید.????

یکشنبه 7 مرداد 1397
در حال بارگذاری