روز زن
 
زنان شاد، دنیای شادتر
ما معتقدیم قوی ترین اقدام برای یک زن ، این است که خودش را دوست داشته باشد . .
روز زن ، به تمام زنانی که در شاد تر شدن و رنگی تر شدن زندگی و دنیایشان سهیم هستند ، مبارک.
اجرای شنیدنی داشتیم از گروه داماهی به مناسبت روز زن در سانا 

سه‌شنبه 6 خرداد 1399
در حال بارگذاری