روز معلم مبارک

مرکز خریدسانا جهت تقدیر از زحمات این قشرشایسته ۱۲ اردیبهشت ماه، ۵٠عدد کارت هدیه خرید از مرکز خرید سانا، به معلمانی که کارت پرسنلی خود را به کانتر امور مشتریان ارائه دهند تقدیم می نماید

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397
در حال بارگذاری