روز مهندس

شنبه ۵ اسفندماه به مناسبت روز مهندس از ساعت ١٧ الی ١٩ در فودکورت مرکز خرید سانا مسابقه مهیج برای مهندسین کوچک آیندمون داشتیم. ??‍♀️?‍♂️

پنج‌شنبه 10 اسفند 1396
در حال بارگذاری