EN / FA

سرژه

 

 

 

برند ایرانی سرژه فعالیت خود را جهت عرضه تولیدات با کیفیت داخلی برای مشتریان محترم به ویژه بانوان راه اندازی نموده اند. 

 قسمتی از اهداف این برند:

۱ – حمایت از تولیدات داخلی

۲ – فراهم آوردن البسه بانوان در یک مجموعه متناسب با سلیقه های گوناگون.

۳- فروش محصولات با کیفیت بالا جهت ارزش نهادن به مشتریانی که سایت سرژه را جهت خرید خود انتخاب می نمایند.

۴ – فروش محصولات با قیمتی مناسب، متناسب با تمامی بودجه ها

موقعیت در سانا طبقه: اول تجاری 
  ۷۴۴۳۸۸۸۴
در حال بارگذاری