فراس

فراس ،برند آلمانی است که با ۱۳۶ سال سابقه در زمینه تولیدات حرفه ای شال و روسری شهرتی جهانی دارد.نماد گیاه تیستل نمایش داده شده در لوگوی برند فراس، نمادی از هنر، سنت و کیفیت برتراست. فراس از سال ۱۸۸۰ تا به امروز،از گیاه تیستل در مرحله تکمیلی تولیدات پارچه استفاده می نماید و طی این فرایند سنتی، پارچه به نرمی وآرامی شانه می خورد و این خارهای بیشمار گیاه تیستل راز نرمی و درخشندگی روسری های ابریشمی و کشمیراین برند است.

موقعیت در سانا :  طبقه همکف شمالی

  ۷۴۴۳۸۶۷۷
در حال بارگذاری