قوانین مرکز خرید

قوانین مرکز خرید

لطفاً حجاب اسلامی را رعایت فرمایید  

قوانین مرکز خرید

استعمال دخانیات ممنوع

قوانین مرکز خرید

لطفاً از آوردن حیوانات خانگی خودداری فرمایید

قوانین مرکز خرید

تردد با اسکوتر و اسکیت ممنوع 

 

 

قوانین مرکز خرید

خوردن و ریختن موادغذایی در فضای تجاری ممنوع

قوانین مرکز خرید

تردد با کالسکه ی بچه، از روی پله برقی ممنوع

قوانین مرکز خرید

حمل وسایل آتش زا و خطرآفرین ممنوع

قوانین مرکز خرید

تکیه دادن به نرده های void ممنوع

 

 

در حال بارگذاری