پابلوسکی
پابلوسکی ،یک برند اسپانیایی است که به تولید کفش های کودکان در جهان شهرت دارد. این شرکت بیش از سی سال به تولید کفش برای کودکان و نوجوانان پرداخته است. این شرکت توسط “خوان پابلو مارتین کارو” در سال ۱۹۶۹ ایجاد شد.
کفش های بچه ها باید با فیزیک و روند رشد آنها متناسب بوده تا بتوانند در کمال راحتی، بازی و تفریح کنند.
به همین منظور کفش های تولیدی پابلوسکی از با کیفیت ترین مواد و با طراحی های هوشمندانه تولید می شوند.

 

موقعیت در سانا: طبقه همکف شمالی 
  ۷۴۴۳۸۶۸۸-۷۴۴۳۸۶۸۷
در حال بارگذاری