EN / FA

پابلوسکی

پابلوسکی؛ با آرامش راه رفتن کودکان را تماشا کنید!
پابلوسکی یک برند اسپانیایی است که به تولید کفش های کودکان در جهان شهرت دارد. این شرکت بیش از سی سال به تولید کفش برای کودکان و نوجوانان پرداخته است. این شرکت توسط "خوان پابلو مارتین کارو" در سال 1969 ایجاد شد.
کفش های بچه ها باید با فیزیک و روند رشد آنها متناسب بوده تا بتوانند در کمال راحتی، بازی و تفریح کنند.
به همین منظور کفش های تولیدی پابلوسکی از با کیفیت ترین مواد و با طراحی های هوشمندانه تولید می شوند.

موقعیت در سانا طبقه: همکف 2 
  74438688-74438687
در حال بارگذاری