کانیراش

در روز چهارشنبه یک آبان ماه سال ۱۸۳۱ اولین گامهای شکل گیری کانیراش برداشته شد.
سالهای نه چندان طولانی فعالیت در زمینه واردات پوشاک نگاهی واقعی از کیفیت مقبول در تولید پوشاک به ما داد و بیش از پیش ما را در ورود به حیطه تولید پوشاک مصمم ساخت. تا چندین سال فعالیتهای تولیدی در زمینه پوشاک مردانه بی نام و نشان و گاه در همراهی با دیگر برندها ادامه داشت.
از مباهات ما در کانیراش، طراحی و تولید محصولات در ایران بوده و هست.با همین رویکرد کلیه بخشهای کلیدی این مجموعه مانند بخش طراحی و تولید برندینگ و تبلیغات و فروش در تهران مستقر شده اند با این وجود محصولات کانیراش در بسیاری از شهرهای ایران به واسطه عاملین فروش در دسترس و قابل تهیه هستند.

 

موقعیت در سانا : طبقه اول

: ۷۴۴۳۸۸۷۷-۷۴۴۳۸۸۷۸

kanirush

: www.kanirush.com

 

 

در حال بارگذاری