کوله مهربانی

چشم های پر اشتیاق کودکان بسیاری با قلب مهربان شما باری دوباره روشن خواهد شد. ما میخواستیم مهربان باشیم، نگهبان مهر در روز اول مهر…

کوله مهربانی با همراهی و عشق برندهای حامی این کمپین پر شد و ما عازم روستای کوهرنگ از توابع شهرکرد شدیم…

همراهی و مهرورزی شما اشتیاق و شادی را به چشم های پر نیاز کودکان زیادی برگرداند.

اما این پایان کار ما نیست ، ما تصمیم گرفتیم در راستای مسئولیت اجتماعی سانا به همراه خیریه مفید، کمپین کوله مهربانی را در روز جهانی کودک، برای تحقق بخشیدن به آرزوهای کودکان بختیاری ایران زمین با مشارکت و حمایت شما عزیزان برپا کنیم. 

شنبه 3 خرداد 1399
در حال بارگذاری