گردهمایی سخنرانی دکتر علی صاحبی

در تاریخ ۹ خرداد با حضور آقای دکتر علی صاحبی، گردهمایی صورت گرفت به منظور آشنایی با کتب ایشان و سخنرانی مختصری از مضمون کتاب هایشان برای شما

شنبه 27 اردیبهشت 1399
در حال بارگذاری