گردهمایی ماشین های آفرود

هیجان را مزه کنید !
فردا ۹ آذر گردهمایی بزرگ ماشین های آفرود در پارکینگ مرکز خرید سانا …
این برنامه با همکاری گروه ایران رور برگزار خواهد شد ، فردا صبح منتظرتون هستیم .
سانا رو به دوستان خودتون معرفی کنید .
خبرهای خوب در راهه….

 

                                                                                                      

شنبه 10 آذر 1397
در حال بارگذاری