گلیا

من با این نقطه‌ی هنری و زندگی شروع کردم. در بیست سال گذشته من یاد گرفتم که از زیبایی آنچه هستم فرار نمی کنم.

از شما ، از گذشتگان و از منظر پانورامای آینده آموخته شده است.

من ، گلیا ،با توجه به ۳۰ سال تجربه پدرم ، از سال ۱۳۸۷ قدم در این زمینه گذاشتم. و من با ایمان به

به یاد دیروز و زندگی امروز ، می روم به خوش آمدگویی آینده.

گلیا بیگلرزاده

 
موقعیت در سانا :طبقه اول 

  ۷۴۴۳۸۸۵۶-۷۴۴۳۸۸۵۵
در حال بارگذاری