گوهربین

یکی از نام های مطرح طلا فروشی در پایتخت است که سابقه زیادی هم در کارنامه داشته و برای قدیمی های طلا و جواهر تهران، برندی شناخته شده به شمار می رود.

گوهر بین، همان طور که از نامش پیداست، گوهر شناس است. گوهر گری و گوهر شناسی، مشخصه خاندان گوهر بین است که بیش  از ۱۰۰ سال قدمت دارد. 

موقعیت در سانا طبقه: همکف 1
 74438583-74438582-74438581
 
 
در حال بارگذاری