انتظامات

 

 

مرکز خرید سانا جهت حفظ امنیت مشتریان و مراجعه کنندگان عزیز مراکز انتظامات را در داخل مجتمع تعبیه نموده که پرسنل زحمتکش انتظامات در تمام ساعات روز آماده خدمت رسانی میباشند و کافیست مراجعه کنندگان عزیز در صورت مشاهده هرگونه مشکلی به این مراکز مراجعه کنند.

یکشنبه 10 مرداد 1395
در حال بارگذاری