خدمات معلولین

 

 

جهت ارج نهادن به معلولین عزیز، مرکز خرید سانا امکانات متفاوتی همچون پارکینگ ها و سرویس های بهداشتی مختص این عزیزان را تعبیه کرده که امیدواریم رضایتمندی آنها را در پی داشته باشد.

یکشنبه 10 مرداد 1395
در حال بارگذاری