همکاری با کسب‌و‌کارها

همکاری سانا با کسب‌و‌کار شما در قسمت‌های مختلف

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

۰۱
در موقعیت‌های تبلیغاتی سانا

تبلیغات محیطی هدفمند

برخی از

موقعیت‌های تبلیغاتی

همه موقعیت‌ها

وضعیت:

قابل رزرو
ویدیو وال سایز خیلی بزرگ
موقعیت:
طبقه
پارکینگ منفی ۴
سَـمت
شمال شرقی
شرایط:
پرداخت:
نقدی و چکی
زمان رزور:
حداقل ۴ ماه
موضوعی:
فقط آرایشی‌بهداشتی
درخواست رزرو

وضعیت:

قابل رزرو
بیلبورد سایز خیلی بزرگ
موقعیت:
طبقه
پارکینگ منفی ۴
سَـمت
شمال شرقی
شرایط:
پرداخت:
نقدی و چکی
زمان رزور:
حداقل ۴ ماه
موضوعی:
فقط آرایشی‌بهداشتی
درخواست رزرو

وضعیت:

قابل رزرو
بنر وید سایز خیلی بزرگ
موقعیت:
طبقه
پارکینگ منفی ۴
سَـمت
شمال شرقی
شرایط:
پرداخت:
نقدی و چکی
زمان رزور:
حداقل ۴ ماه
موضوعی:
فقط آرایشی‌بهداشتی
درخواست رزرو

وضعیت:

قابل رزرو
کانترسمپلینگ سایز خیلی بزرگ
موقعیت:
طبقه
پارکینگ منفی ۴
سَـمت
شمال شرقی
شرایط:
پرداخت:
نقدی و چکی
زمان رزور:
حداقل ۴ ماه
موضوعی:
فقط آرایشی‌بهداشتی
درخواست رزرو

وضعیت:

قابل رزرو
بک‌لایت سایز خیلی بزرگ
موقعیت:
طبقه
پارکینگ منفی ۴
سَـمت
شمال شرقی
شرایط:
پرداخت:
نقدی و چکی
زمان رزور:
حداقل ۴ ماه
موضوعی:
فقط آرایشی‌بهداشتی
درخواست رزرو
۰۱
تبلیغات موثرتر

با اسپانسریگ رویدادهای سانا

آخرین

رویدادهای پیش‌رو

عید نوروز سال ۱۴۰۳

01

فروردین‌ماه

1403

عید نوروز سال ۱۴۰۳
شرایط؛
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
درخواست رزرو
عید نوروز سال ۱۴۰۳

01

فروردین‌ماه

1403

عید نوروز سال ۱۴۰۳
شرایط؛
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
درخواست رزرو
عید نوروز سال ۱۴۰۳

01

فروردین‌ماه

1403

عید نوروز سال ۱۴۰۳
شرایط؛
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
درخواست رزرو
عید نوروز سال ۱۴۰۳

01

فروردین‌ماه

1403

عید نوروز سال ۱۴۰۳
شرایط؛
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
عید نوروز سال ۱۴۰۳
درخواست رزرو