۰۱

مینی شف 1402

01

شهریور‌ماه

1402

حال و هوای شاد و پرانرژی این روزهای فودکورت سانا!
فودکورت مرکز خرید سانا به همراه مینی شف و کارگاه آموزشی ژاسنت برگزار می کند: دوره آموزشی آشپزی و شیرینی پزی مینی شف

تصاویر کامل

از رویداد