۰۱

اجرای موسیقی سیریا آنسامبل

23

اسفند‌ماه

1402

عیدی سانا به شما آخرین چهارشنبه سال با اجرای گروه سیریا
مرکز خرید سانا و رستوران طریقت شما را دعوت می کند به اجرای شاد و گرم طنین زیبای موسیقی بوشهر

تصاویر کامل

از رویداد