۰۱
روز زن در سانا

13

دی‌ماه

1402

اجرای موسیقی کلاسیک به مناسبت روز زن در سانا
تقدیم به همه زنان که همیشه و همه جا بهترین همسفر هستند!

تصاویر کامل

از رویداد