۰۱

عجایب علیخان 1400

21

دی‌ماه

1400

علیخان هنرمند و مجسمه ساز خودآموخته ای است که از سال 1368 به ایران مهاجرت کرده و بدون هیچ دانش آکادمیک و با الهام گیری از غریزه و تجربه های شخصی اش به آفرینندگی می پردازد.

تصاویر کامل

از رویداد