۰۱

گامبال 98

30

خرداد‌ماه

1398

مسابقه بالخوری، “گامبال” به مناسبت افتتاحیه گامبی در فودکورت سانا

تصاویر کامل

از رویداد