۰۱

خیریه خانم کلوشانی

03

فروردین‌ماه

1397

معلولیت محدودیت نیست!
به مناسبت روز جهانی خیریه، میزبان سرکار خانم ناهید کلوشانی، مدیرعامب بنیاد خیریه معلولین ایرانیان بودیم.

تصاویر کامل

از رویداد