۰۱

روز زن 1398

07

اسفند‌ماه

1398

روز زن، که هر سال در تاریخ 8 مارس برگزار می‌شود، جشنی است که به مناسبت تجلیل از حقوق، توانمندی‌ها، و تلاش‌های زنان در سطح جهان برگزار می‌شود. این روز به عنوان یک جشن ملی و بین‌المللی شناخته شده است و مقصد آن ترویج برابری جنسیتی و ارتقاء حقوق زنان است.

روز زن فرصتی است تا به انجام‌های زنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی احترام گذاشته شود. این روز به یادآوری نقش مهم و تأثیرگذار زنان در پیشبرد اهداف جوامع مختلف و تلاش‌های آنان برای دستیابی به حقوق برابر و شرایط مساوی می‌پردازد.

در این روز، مردمان به ویژه سازمان‌ها، ادارات، و جوامع مختلف با برگزاری برنامه‌ها، سخنرانی‌ها، و فعالیت‌های هنری، به تحقیر اراده و ایثار زنان در جامعه احترام می‌گذارند. علاوه بر این، مواردی مانند کنفرانس‌ها و ورک‌شاپ‌ها به منظور بررسی مسائل زنان و ارتقاء آگاهی در این زمینه برگزار می‌شوند.

روز زن یادآور نیاز به پیشبرد برابری جنسیتی و حقوق زنان است و فرصتی است تا جهانیان به تأثیرگذاری و توانمندی‌های زنان احترام بگذارند و تلاش کنند تا جامعه‌هایی را ایجاد کنند که حقوق زنان به‌طور کامل احترام گذاشته شود.

تصاویر کامل

از رویداد